Byd-Lo

Chráněné bydlení poskytuje osobám s duševním onemocněním po dobu jednoho roku bezpečné prostředí, ve kterém mohou upevňovat a prohlubovat své dovednosti potřebné k samostatnému bydlení.

Těmi jsou například:

  • samostatné vedení domácnosti (vaření, úklid…),
  • zodpovědné hospodaření s vlastními finančními prostředky,
  • dovednost komunikace – dokázat formulovat své potřeby a nekonfliktně komunikovat se sousedy, majitelem bytu, spolubydlícím…
  • orientace v základních právech a povinnostech, které samostatné bydlení přináší,
  • efektivní plánování volného času,
  • orientace v základních sociálně právních otázkách.

Služba je v tuto chvíli určena převážně osobám, které jsou aktuálně hospitalizováni v PN Dobřany déle než 6 měsíců.
Služba probíhá v běžných nájemních bytech. Po dobu jednoho roku se společně s klientem spolupodílíme na nájmu a podporujeme jej ve výše uvedených oblastech. V ideálním případě po uplynutí této doby přechází nájemní smlouva na klienta, který v bytě zůstává i po skončení spolupráce. Tuto službu poskytujeme na Berounsku a Příbramsku. Aktuální ceník služby naleznete v dokumentech ke stažení.