O duševních nemocech a jejich léčbě

Duševní onemocnění může postihnout každého člověka v kterémkoliv věku – děti, mladistvé, dospělé i seniory. Je možná častější, než si obecně myslíme. Asi 8–12 % populace minimálně jednou za rok přijde k lékaři s potížemi, týkajícími se duševního/psychického zdraví. A zhruba každý čtvrtý člověk pocítí jedenkrát za život duševní potíže, které je potřeba léčit.

Velká část duševních onemocnění vzniká na základě nějakých dispozic. Patří k nim způsob výchovy, události, které se vyskytují v průběhu života, potíže v mezilidských vztazích, pracovní a existenční starosti. Obvykle bývá přítomen „spouštěcí faktor", který vlastní nemoc vyvolává. Některé nemoci mají genetický základ, protože se vyskytují v rodinách nebo mohou být vyvolány biochemickými změnami v mozku. Tyto změny mohou způsobit léky, některé návykové látky, zranění nebo degenerace samotné mozkové tkáně.

Deprese

Mánie

Bipolární afektivní porucha

Úzkostné poruchy

Schizofrenie

Poruchy příjmu potravy

Demence

Poruchy osobnosti

Duševní onemocnění je léčitelné!

Mezi lidmi kolují různé mýty a mylné představy o duševních onemocněních, které nemocného jedince často stigmatizují a vyčleňují z běžného života.

Jedním z častých omylů je, že duševní onemocnění má trvalý charakter, mnohdy bývá zaměňováno za mentální postižení. Není to tak…

Duševní nemoci se dají ve velké většině případů úspěšně léčit. Pravdou sice je, že některé duševní onemocnění může mít trvalý – chronický průběh, ale mnohem častější je, že při léčbě dochází k zlepšení zdravotního stavu a často je možné i úplné uzdravení.

Důležité je, duševní onemocnění včas rozpoznat a co nejdříve začít s léčbou. A k tomu napomáhá větší informovanost jak o nemocech a jejich projevech, tak i o dostupnosti a možnostech léčby.

Ideální variantou je, když dochází ke kombinaci jednotlivých forem léčby a když je proces individuální a zároveň komplexní. Důležitý není jen konečný cíl léčby, ale i samotný průběh zotavování (recovery).

Farmakoterapie

Psychoterapie

Sociální terapie

Všechny tyto informace, a ještě něco navíc, naleznete v našem „sešitě“, který je zde pro vás volně ke stažení.

Duševní onemocnění a jejich léčba – školní sešit