Jiná káva

Od roku 2008 provozujeme tréninkovou kavárnu Jiná káva. Pro veřejnost je synonymem kvalitní vegetariánské kuchyně a bohatého kulturního života.

Pro naše klienty je Jiná káva místem, kde mohou získávat první pracovní zkušenosti, či upevňovat ty, které už mají, a připravit se tak na otevřený trh práce.

Společným cílem často bývá například:

  • zmapování vlastních pracovních limitů, hranic a možné zátěže,
  • nastavení pravidelného denního režimu,
  • zprostředkování sociálního kontaktu,
  • zdokonalení se v obecných pracovních dovednostech (včasná pravidelná docházka, komunikace s vedoucím a s kolegy, plnění pracovních povinností…),
  • zaučení v gastroprovozu,
  • orientace v základních pracovně právních otázkách.

Tento program poskytujeme v Berouně, a to bezplatně.

Více o kavárně se můžete dočíst na stránkách www.jinakava.cz