Re-start

Cílem služby je podpořit osoby s duševním onemocnění tak, aby mohly vést samostatnější a spokojenější život. Spolupráci vedeme vždy individuálně dle potřeb jednotlivce. Vše začíná schůzkou, na které se zmapuje zakázka klienta a naplánuje se další spolupráce a jednotlivé kroky k dosažení společného cíle.

Co může naše spolupráce obnášet:

  • podpora při vyjednávání s úřady,
  • doprovody,
  • poradenství,
  • posílení sociálních kontaktů,
  • upevnění denního režimu,
  • spolupráce s rodinou a blízkými,
  • podpora během hospitalizace,
  • finanční poradenství…

Nikdy nejednáme za klienta, ale snažíme se udržet, upevnit nebo rozšířit jeho znalosti a dovednosti, které přispějí k jeho zdravotní a sociální rehabilitaci.

Tuto službu poskytujeme na Berounsku a Příbramsku ambulantní i terénní formou, a to bezplatně.

Kontakt pro okres BEROUN

Kontakt pro okres PŘÍBRAM

  Stránka: /