O Lomikameni

V roce 2001 tři nadšenci v Berouně založili nestátní neziskovou organizaci Lomikámen s cílem podpořit lidi s duševním onemocněním na jejich cestě zpět do zaměstnání a zamakat na destigmatizaci duševních onemocnění. V roce 2008 byla za tímto účelem otevřena tréninková kavárna Jiná káva s bohatým kulturním životem.

Léta ubíhala a Lomikámen se rozrůstal. Dnes tak poskytujeme sociální rehabilitaci „Re-start“, chráněné bydlení „Byd-Lo“, jsme zánovním a hrdým poskytovatelem zdravotní služby, pořádáme několik volnočasových aktivit, poskytujeme chráněná pracovní místa a nadále jsme vytrvalým provozovatelem tréninkové kavárny Jiná káva. Také jsme zapojeni do destigmatizačního programu „Blázníš? No a!“ a pravidelně pořádáme osvětové akce.

Od roku 2020 působíme nejen v okrese Beroun, ale i na Příbramsku.

POSLÁNÍ

Naším posláním je podpora lidí s duševním onemocněním a osvěta v oblasti duševního zdraví. Jsme přesvědčeni, že vést spokojený a naplněný život lze i s duševním onemocněním. Naše služby neustále rozvíjíme, abychom mohli klientům poskytnout podporu ve většině oblastech běžného života tak, aby mohli nadále zůstat v běžném prostředí a „nevypadli“ ze své sociální sítě.

V naší práci klademe důraz na partnerský přístup a vzájemný respekt.

NÁZEV

Jméno organizace je odvozeno od názvu houževnaté rostliny, jež se ve velké míře vyskytuje také v našem regionu, zejména v okolí Berounky. Jedná se o Lomikámen vždyživý. Již z názvu je patrné, že je schopen vzdorovat drsným podmínkám skal, vystaven slunci i mrazu.

Podobně i občanské iniciativy vyrůstají za tvrdých podmínek a ze skrovných prostředků, aby se však nezřídka staly významným článkem při rozvíjení společnosti, kde hlavním smyslem života není hromadění zisku nebo moci, nýbrž kde hodnotné je přátelství, solidarita a zodpovědnost jedince.