Blázníš? No a!

Projekt „Blázníš? No a!“ (BNA) je destigmatizační, vzdělávací, zážitkový a interaktivní preventivní program pro školy, do kterého jsme se velmi rádi zapojili.
Jeho cílem je zvýšit povědomí o duševním zdraví a rozvíjet znalosti a postoje v péči o něj.

V okrese Beroun máme za sebou desítky “školských dnů” a těšíme se na další.
Příbramský tým prochází vzděláváním, a brzy tak budeme v rámci projektu působit i na příbramských školách.

Více o projektu se můžete dozvědět na domovské stránce www.blaznis-no-a.cz

Studenti, učitelé, rodiče - pokud byste ve Vaší škole tento program rádi absolvovali, napište či zavolejte koordinátorce projektu, která s Vámi dohodne podrobnosti.

Kontakt

Bc. Petra Zemanová, DiS.

Tento projekt probíhá díky podpoře z Norských fondů a Ministerstva zdravotnictví ČR.