Pro zájemce o služby

Lomikámen nabízí dvě registrované sociální služby:

Zde uvádíme pouze základní charakteristiku jednotlivých služeb. Podrobnější informace najdete pod samostatnými odkazy či Vám je rádi sdělíme osobně.

Sociálně terapeutická dílna – „Jiná káva“

Posláním služby sociálně terapeutická dílna „Jiná káva“ je poskytovat lidem s duševním onemocněním bezpečný a podnětný prostor k udržení, prohloubení či získávání sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní formou, v prostorách provozovny Jiná káva.

Kontakt: Jan Rohlena, tel.:605 050 626, e-mail: jan.rohlena@lomikamen.cz

Sociální rehabilitace – „Re-start“

Cílem služby sociální rehabilitace „Re-start“ je posilovat soběstačnost lidí s duševním onemocněním při zvládání běžného života a to tím, že jim poskytneme prostor a podporu pro nácvik potřebných sociálních a pracovních dovedností.  Tuto službu poskytujeme ambulantní i terénní formou mimo prostory organizace.

Kontakt: Petra Zemanová, tel.:608 638 582, e-mail: petra.zemanova@lomikamen.cz