Pro zájemce o služby

Lomikámen nabízí dvě registrované sociální služby a program zaměřený na zaměstnávání:

Zde uvádíme pouze základní charakteristiku jednotlivých služeb. Podrobnější informace najdete pod samostatnými odkazy či Vám je rádi sdělíme osobně.

Sociálně terapeutická dílna – „Jiná káva“

Posláním služby sociálně terapeutická dílna „Jiná káva“ je poskytovat lidem s duševním onemocněním bezpečný a podnětný prostor k udržení, prohloubení či získávání sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní formou, v prostorách provozovny Jiná káva.

Kontakt: Jan Rohlena, tel.:608 050 626, e-mail: jan.rohlena@lomikamen.cz

Sociální rehabilitace – „Re-start“

Cílem služby sociální rehabilitace „Re-start“ je posilovat soběstačnost lidí s duševním onemocněním při zvládání běžného života a to tím, že jim poskytneme prostor a podporu pro nácvik potřebných sociálních a pracovních dovedností.  Tuto službu poskytujeme ambulantní i terénní formou mimo prostory organizace.

Kontakt: Petra Zemanová, tel.:608 638 582, e-mail: petra.zemanova@lomikamen.cz

Projekt – „S Lomikamenem úspěšně na trh práce“

Projekt je pomocnou rukou pro osoby s duševním onemocněním, které se chtějí zdokonalit v dovednostech uplatnitelných na volném trhu práce. Projekt je také nástrojem k realizaci tréninkových míst u zaměstnavatelů. Mohou se zapojit osoby s duševním onemocněním i zaměstnavatelé, kteří jsou otevřeni pomoci potřebným a jsou ochotni poskytnout smysluplné pracovní místo pro osoby s omezením.

Kontakt: Ing. Anna Ryndová, tel.:775 245 520, e-mail: anna.ryndova@lomikamen.cz; Hana Rašková DiS., tel.:774 022 648, e-mail: hana.raskova@lomikamen.cz