Přepisujeme předsudky


Další videa a informace na www.mujmindset.cz


V následujícím textu se můžete jednak dozvědět něco více o jedné z vážných duševních nemocí – schizofrenii, ale také si díky textu třeba budete moci ověřit, co jste si dosud o této nemoci mysleli a máte zároveň příležitost toto porovnat s realitou, vědeckými poznatky…

Pár úvodních slov ke schizofrenii prim. MUDr. Martin Jarolímek

Schizofrenie je onemocnění staré jako lidstvo samo, a stejně jako přibývá lidí na této planetě narůstá i počet lidí s tímto onemocněním (1–2 lidi ze sta jsou schizofrenici). Přístup veřejnosti k těmto lidem se v průběhu posledních staletí mění – od upalování po bezvýhradné adorování. Celkově lze však říci, že životní dráhy mnoha schizofreniků jsou často negativně ovlivňovány řadou ústrků, příp. až diskriminací. Dochází k tomu proto, že označení někoho za schizofrenika vede k jeho následné stigmatizaci, tzn. očernění, ocejchování v očích veřejnosti. V následující stati jsem se pokusil zachytit 10 hlavních předsudků vůči schizofrenii, které vedou ke stigmatizaci takto nemocných jedinců a jejich následné diskriminaci:

1. předsudek

  • Nikdo, kdo má schizofrenii se neuzdraví, alias „jednou blázen, navždy blázen“.
  • pravda – Ze statistik víme, že jedna třetina pacientů se může zcela vyléčit.

2. předsudek: Lidé se schizofrenií jsou často násilní, nevypočitatelní a nebezpeční. • pravda: U schizofreniků je 7–13% pravděpodobnost sebevražedného jednání, většinou pod vlivem depresivního prohlédnutí na sebe samého. Pouze 0,01% schizofreniků se dopustí nějakého násilného činu, většinou pod vlivem psychotických příznaků, tj. bludů a halucinací. Takže dle statistik se tito lidé dopouští méně často, než tzv. normální populace.

3. předsudek: Schizofrenie je neléčitelné a nevyléčitelné onemocnění, které není ovlivnitelné psychoterapií. • pravda: Víme, že psychofarmaka a psychosociální intervence jsou velmi účinnými terapeutickými metodami u schizofrenních jedinců. Spojí-li se tyto metody dohromady, je poměrně velká pravděpodobnost buď úplného vyléčení, či alespoň výrazného ovlivnění průběhu nemoci.

4. předsudek: Lidé se schizofrenní jsou líní a neradi cokoliv dělají. • pravda: Nejedná se o lenost, nýbrž o jeden z nejčastějších psychotických příznaků – hypobulii, neboli oslabení vůle.

5. předsudek: Schizofrenie dítěte je chyba vztahů v základní rodině • pravda: Není tomu tak, rodiče za to nemohou! Jestliže se však budou cítit vinni, nemohou ani pomoci.

6. předsudek: Lidé se schizofrenií nemohou a nesmí pracovat, a jestliže ano, tak jen na podřadných místech. • pravda: Víme, že jedna třetina těchto pacientů je schopna pracovat v normálních pracovních podmínkách. Většina lidí ze zbylých dvou třetin je schopna práce v chráněných podmínkách.

7. předsudek: Lidé se schizofrenií nejsou schopni činit racionální rozhodnutí ohledně jejich života. • pravda: Schizofrenie je většinou tzv. epizodické onemocnění, které tedy přichází a odchází v podobě jakýchsi episod. Mezi těmito episodami je pacient zcela normálním, schopným činit zcela racionální rozhodnutí. 8. předsudek: Duševní onemocnění se rovná mentální retardaci. Tito lidí nemohou žít mimo ústavní zařízení. • pravda: Dvě třetiny duševně nemocných mohou naprosto svobodně žít v normální společnosti, zvláště když jim je ku pomoci tzv. komunitní péče.

9. předsudek:Tito lidé si své problémy přivodili svým špatným charakterem, životosprávou… • pravda: Schizofrenie je tzv. multifaktoriální onemocnění,na jehož vzniku se podílí biologické faktory na straně jedné, a psychosociální faktory na straně druhé. Duševně nemocní za své choroby nemohou ; oni jsou těmi,kteří pod tíhou psychických problémů nejvíce trpí.

10. předsudek: Duševní nemoci jsou vzácné, netřeba jím věnovat pozornost, alias „nás se to netýká“. • pravda: Omyl, jenom samotná schizofrenie se vyskytuje u 2 lidí ze sta,a ve velkoměstech je přítomna dokonce ve 3–5%. A vyskytnou se může prakticky v jakémkoliv věku. Tudíž i u Vás…

MUDr. Martin Jarolímek