O Lomikameni

POSLÁNÍ

Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta v oblasti duševního zdraví prostřednictvím kulturně-vzdělávacích akcí.

Lomikámen od roku 2007 realizuje dvě registrované sociální služby, sociální rehabilitaci „Restart“ a sociálně terapeutickou dílnu „Jiná káva“. Organizace působí především v okrese Beroun a v tomto regionu je aktuálně jediným poskytovatelem sociálních služeb s takto vymezenou cílovou skupinou.

NÁZEV

Jméno organizace je odvozeno od názvu houževnaté rostliny, jež se ve velké míře vyskytuje také v našem regionu, zejména v okolí Berounky. Jedná se o Lomikámen vždyživý. Již z názvu je patrné, že je schopen vzdorovat drsným podmínkám skal, vystaven slunci i mrazu.

Podobně i občanské iniciativy vyrůstají za tvrdých podmínek a ze skrovných prostředků, aby se však nezřídka staly významným článkem při rozvíjení společnosti, kde hlavním smyslem života není hromadění zisku nebo moci, nýbrž kde hodnotné je přátelství, solidarita a zodpovědnost jedince.