O duševních nemocech a jejich léčbě

Kromě poskytování sociálních služeb je jedním z cílů organizace Lomikámen působit na poli prevence a osvěty v oblasti duševního zdraví. Považujeme za smysluplné a společensky zodpovědné usilovat o lepší informovanost o problematice duševního zdraví, o možnostech léčby, o těžkostech, rizicích, úskalích, ale i radostech, příležitostech i nadějích, které jsou spjaty s nemocí a léčbou rozličných duševních nemocí. Chceme „přepisovat předsudky“, „odstraňovat nálepky“, přinášet pozitivní zkušenost ze setkání s lidmi, kterým do života vstoupila duševní nemoc a zvát veřejnost k přehodnocení informací, které jsou mnohdy zjednodušené a nepřesné.

Většina takto zaměřených projektů je realizována díky odhodlaným zaměstnancům Lomikamene, odvážným klientům našich služeb, kteří se rozhodli jít s kůží na trh a díky finanční podpoře Norských fondů a Ministerstva zdravotnictví ČR.