Duševní onemocnění je léčitelné!

Ano. Jedním z častých omylů je, že duševní onemocnění má trvalý charakter, mnohdy bývá zaměňováno za mentální postižení. Není to tak. Pravdou sice je, že některé duševní onemocnění může mít trvalý – chronický průběh, ale mnohem častější je, že při léčbě dochází k pozitivní dynamice léčby a často je možné i úplné uzdravení.

Velká část duševních onemocnění vzniká na základě nějakých dispozic. Patří k nim způsob výchovy, události, které se vyskytují v průběhu života, potíže v mezilidských vztazích, pracovní a existenční starosti. Obvykle bývá přítomen „spouštěcí faktor", který vlastní nemoc vyvolává. Některé nemoci mají genetický základ, protože se vyskytují v rodinách nebo mohou být vyvolány biochemickými změnami v mozku. Tyto změny mohou způsobit léky, zranění nebo degenerace samotné mozkové tkáně.

Pokud se budete chtít o duševních onemocněních dozvědět co nejvíce seriozních informací, je Vám v naší organizaci k dispozici odborná knihovna. V „sešitě“, který naleznete níže představujeme nejčastější duševní onemocnění, jejich základní charakteristiku i možnosti jejich léčby.

Duševní onemocnění a jejich léčba – školní sešit