Členství a spolupráce

Lomikámen je členem Asociace komunitních služeb www.askos.cz

Úzce spolupracujeme s realizátory projektu „Blázníš? No a!“ www.blaznis-no-a.cz

Snažíme se o kvalitní spolupráci s ORP Beroun, ORP Hořovice a ostatními poskytovateli sociálních služeb v okrese Beroun.

Velmi významnými partnery jsou pro nás rodiče a blízcí našich klientů a ambulantní psychiatři i psychiatrické nemocnice PN Dobřany a PN Bohnice.

Děkujeme za spolupráci!