Blázníš? No a!

Rádi jsme se zapojili do projektu „Blázníš? No a!“ (BNA). Více o projektu na domovské stránce www.blaznis-no-a.cz V okrese Beroun za sebou máme 4 „školské dny“ a těšíme se na další. Studenti, učitelé, rodiče,…chcete-li se projektu aktivně zúčastnit nebo o něm chcete získat bližší informace, napište či zavolejte koordinátorce projektu Petře Zemanové (tel.:608 638 58­2;petra.zemano­va@lomikamen.cz)

Tento projekt probíhá díky podpoře z Norských fondů a Ministersvta zdravotnictví ČR.