Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Úvod

Lomikámen, z.ú.

Poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním…
V í t e j t e   na oficiálních stránkách orga­nizace Lomikámen, z.ú.Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta v oblasti duševního zdraví prostřednictvím kulturně-vzdělávacích akcí. Lomikámen od roku 2007 realizuje dvě registrované sociální služby, sociální rehabilitaci „Restart“ a sociálně terapeutickou dílnu „Jiná káva“. Organizace působí především v okrese Beroun a v tomto regionu je aktuálně jediným poskytovatelem sociálních služeb s takto vymezenou cílovou skupinou.